Javor klen 'Simon-Luis Freres'

Javor klen 'Simon-Luis Freres'

Acer pseudoplatanus 'Simon-Luis Freres'